Om Guernica

Bloggen Guernica er utviklet av TOBLICON. Denne bloggen er en protest mot krig og uttrykker frykt for at historien skal gjenta seg.