ET VANDRENDE KATASTROFEOMRÅDE

I følge mediene skal Jens Stoltenberg fortsette som generalsekretær i Nato. Det er neppe bra for freden, noe som er belyst i boka til Henrik Thune om Libya. Stoltenberg er det nærmeste vi kommer et vandrende katastrofeområde.

Massakren på Utøya 22. juli 2011 skjedde på Stoltenbergs vakt. Massakren var en forferdelig tragedie for alle berørte. Samtidig avslørte massakeren en alvorlig brist i vår samfunnssikkerhet. Politi, forsvar og telekommunikasjon sviktet. Hendelsen viste hvor uforberedt Norge var på denne type hendelser og skyldes mangel på prioriteringer og bevilgninger. Enhver annen Statsminister ville tatt sin hatt og gått av, men ikke Stoltenberg. 

Som generalsekretær i Nato har Stoltenberg trukket oss inn i en krig i et ikke-Natoland. Nato er en forsvarsallianse som skal beskytte medlemslandene, ikke fyre opp under konflikter i andre land. Natos engasjement i Ukraina skaper stor utrygghet for Norge som nasjon og kan fort skape en ny katastrofe. De økonomiske konsekvensene merker vi allerede.