ET TALENDE BILDE

Ukraina har en broket fortid. Den vestlige delen av landet ble okkupert av Nazi-tyskland under WW2 og soldatene ble mottatt som helter. Noen av de verste krigsforbrytelser under krigen skjedde i denne delen av Ukraina. Etter mangeårig sovjetisk styre var hatet mot Russland stort. Det ser vi fortsatt i dag, da alt som kan minne om en russisk fortid skal bort. Russisk litteratur brennes og russiske kirker skal avvikles. Nå blir det også slutt på russisk ortodoks jul da julaften skal flyttes til 25. desember, som i vesten. 

Russland hadde ikke et folkerettslig grunnlag for invasjonen 24. februar 2022, men at Norge og NATO fyrer opp under denne konflikten med kuler og krutt er feil. NATO burde vært oppløst i forbindelse med oppløsningen av Warszawa-pakten i 1991. At det ikke skjedde, og at NATO har ekspandert, er nok bakteppe for den konflikten vi ser i dag. 

NATO-ledede USA har en dårlig «record» når det gjelder krigsprosjekter, det være seg Vietnam, Nicaragua, Irak, Libya og Syria. Vietnam viste også at USA er spesialist på «false flag operations», da et angivelig angrep på et amerikansk krigsskip i Tonkin-bukta ble starten på krigen. 

Det er på tide med våpenhvile og fred i Ukraina.