EN BOMBE HER OG EN BOMBE DER

Under den tyske okkupasjonen av Norge var represalier fra okkupasjonsmakten det mange fryktet mest. Særlig hendelsene i Telavåg satte spor. Fordi to medlemmer av Gestapo hadde blitt drept i Telavåg var den tyske reaksjonen kraftig. Samtlige hus ble sprengt og brent, alle dyr ble ført bort og alle båter ble senket. Alle menn mellom 17 og 60 ble sendt til Sachsenhausen i Tyskland.

Nå skjer det samme igjen i Gaza. Et angrep fra Hamas som drepte 1200 personer og hvor over 200 ble tatt til fange har avstedkommet et folkemord på sivilbefolkningen i Gaza. Store deler av Gaza er bombet i filler og over 28000 palestinere er drept.

I Ukraina-konflikten ser vi noe lignende. I mangel av fremgang på slagmarken har Ukrainerne startet terrorbombing av sivile mål i Russland. Senest et bakeri Luhansk hvor 15 personer ble drept. 

Bak begge disse konfliktene er USA i kulissene og muliggjør angrepene ved leveranse av store mengder våpen til både Israel og Ukraina. Og blir tre amerikanske soldater drept ved en base i midtøsten skal gjengjeldelsen være kraftfull. Da regner det raketter. Dette er Nazi-metoder og resultatet blir en eskalering av konflikter som ingen ønsker.

Som NATO-land, med USA i spissen, trekkes også Norge inn i disse konfliktene. Nytt er nå at våre militære ledere advarer om at Norge også må forberede seg på krig. Det er mulig våre ledere har barn som kan ofres i kriger som handler om kapping av land, men det har ikke vi.