ALLE KRIGERS MOR

Nyhetsbildet fra Palestina og Gaza er forstemmende. Konflikten mellom Palestinerne og Israel har blitt kalt “Alle krigers mor”; – Den tar aldri slutt og gir opphav til nye konflikter. Israel vil ikke tilbakelevere okkuperte områder og Palestinerne får heller ikke sin egen stat som lovet.

Manglende proporsjonalitet

Med støtte fra USA har Israel blitt en av verdens større krigsmakter. Den brukes til å slå ned ethvert opprør fra Palestinsk side. Utallige ganger har Israelske jagerfly bombet palestinske områder sønder og sammen, mens Palestinerne stort sett har håndvåpen og noen hjemmelagde raketter som sjelden gjør skade.

Gaza har vært beleiret av Israel i 15 år og ran av palestinsk land fortsetter. Aksjoner fra palestinerne blir kalt terroraksjoner og palestinerne terrorister. Tankene går derfor lett til april–mai 1943 da ca. 60 000 jøder i Warszawas ghetto gjorde oppstand mot den tyske okkupasjonsmakten. I en rapport utarbeidet av tyske offiseren Jürgen Stroop, som var ansvarlig for storaksjonen mot opprøret het det: “Disse bandittene gjorde væpnet motstand”.(Diese Banditen verteidigten sich mit der Waffe).