KRIG ER FRED

De siste årene har mediebransjen kvalietsstemplet seg selv ved å hevde at de er redaktørstyrt, og at nyhetene dermed er kvalitetssikret. Men det som ikke kommer frem er at disse mediene eies av stadig færre mediehus som er svært samstemte. Meningene er stort sett de samme, uansett hvilken avis du leser. Faren med denne eierkonsentrasjonen er at mediene får for stor makt.

I George Orwells dystopiske roman 1984, tok makthaverne kontroll over selve språket med såkalt newspeak (nytale). Hensikten med nytale er å begrense hva det er mulig å tenke. Nytale reduserer antallet lovlige ord, og har setninger som er helt meningsløse, som «Krig er fred». 

Særlig i omtalen av krigen i Ukraina er mediene ganske samstemte. Det stilles ikke spørsmål om det er riktig å sende norske våpen inn i en eksisterende konflikt, noe som var utenkelig for noen år tilbake. Eller hvorfor skal Norge krige for et land som ikke er medlem av NATO? Oftere gjentas også NATO-sjef Jens Stoltenberg utsagn om at «våpen er veien til fred». For de fleste av oss virker det like meningsløst som setningen «Krig er fred».

Historisk er det vel Gandhi som har rett: Det finnes ingen vei til fred; fred er veien.